Åtgärdsmotion 11/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 11/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Starkare incitament för bistånd från privatpersoner

 

 

Åland är en av världens tryggaste platser att leva och bo på. Det är troligen en av orsakerna till att ålänningarna generellt sett är generösa biståndsgivare och på så sätt bidrar till att stabilisera situationen för människor som lever i krisdrabbade och fattiga delar av världen.

     Att Åland utgör en del av den skandinaviska kulturgemenskapen kan vara en förklaring till den generösa åländska viljan att donera till olika hjälporganisationer. I syfte att uppmuntra och förstärka ålänningarnas generositet kunde med fördel ett skatteavdrag för donationer till internationella hjälporganisationer införas för privatpersoner i kommunalbeskattningen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett förslag till ändring av kommunalskattelagen enligt vilket avdrag kan göras för donationer till internationella hjälporganisationer.

 

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Axel Jonsson

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund