Åtgärdsmotion 11/2021-2022

Tillhör ärendet: Utred civil beredskapsplikt
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 11/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utred civil beredskapsplikt

 

 

Motivering

Det säkerhetspolitiska läget i världen och i Östersjön har efter Rysslands brutala invasion av Ukraina skiftat. Saker som förr inte var möjliga är nu på väg att bli verklighet. Det tycks som om Finland och Sverige snart kommer att lämna in en Nato-ansökan. Ålands demilitarisering och neutralisering ifrågasätts, och det är av yttersta vikt att frågan om Ålands ställning i ett Nato-innanhav utreds noggrant inför kommande förhandlingar.

Därtill har frågan om ålänningarnas befrielse från värnplikt ånyo kommit till ytan.

I rådande läge bör ålänningarna visa sin vilja att delta i samhällsåtagandet att hålla både Åland och Finland tryggt och resilient i kristider.

Det är inte en bra taktik att bara peka på Finlands ansvar för Åland, men inte aktivt ta ansvar för de egna insatserna och visa hur ett demilitariserat samhälle kan göra sin del.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att initiera en utredning om hur en åländsk civil beredskapsplikt kunde utformas och förverkligas

 

 

Mariehamn den 28 april 2022

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell