Åtgärdsmotion 12/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 12/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ge inflyttade möjlighet att kombinera språkstudier med jobb eller praktik

 

 

Tillgången till jobb och flexibla möjligheter att skaffa sig kunskaper i svenska är i allmänhet en av de två viktigaste delarna i en lyckad integrationspolitik. Det är således oerhört viktigt att från samhällets sida ge möjligheten att kombinera språkutbildning med ett vanligt arbete.

Landskapsregeringen tillhandahåller goda möjligheter att genom SFI-utbildning lära sig språket, men eftersom utbildningen sker på kontorstid försvåras möjligheten att delta avsevärt om man samtidigt har ett arbete. Istället hänvisas dess personer till det kommunala och privata kursutbudet som i regel är avgiftsbelagda.

För att ta tillvara på den kunskap och kompetens som går samhället förlorad när högkvalificerade inflyttare tar lägre kvalificerade arbeten borde den sysselsättningsfrämjande utbildning som erbjuds för inflyttade utvecklas så att varje individ uppmuntras till att kombinera språkstudier med arbete eller praktik, där båda delar är lika viktiga.

En rad lyckade EU-projekt har de senaste åren genomförts i kommunal regi där språkutbildning kombineras med praktik, vilket i många fall ger den enskilde värdefulla kontakter och referenser på arbetsmarknaden. Erfarenheterna från projekten borde utvärderas för att bilda grund för en mer flexibel, arbetsorienterad integrationsutbildning.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utveckla den sysselsättningsfrämjande utbildningen i syfte att erbjuda bättre möjligheter för inflyttade att kombinera en mer flexibel språkutbildning med arbete och praktik

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

Anders Eriksson