Åtgärdsmotion 12/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 12/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjt bistånd i en orolig värld

 

 

Åland är en av världens tryggaste platser att leva och bo på. Det är troligen en av orsakerna till att ålänningarna generellt sett är generösa biståndsgivare och på så sätt bidrar till att stabilisera situationen för människor som lever i krisdrabbade och fattiga delar av världen.

De skandinaviska staterna har länge tillhört de stater som årligen bidragit stort till att stärka världens fattiga och oroliga delar genom ett högt internationellt bistånd.

 

 

BISTÅND, ANDEL AV BNI (2013)

Norge

1,07 %

Sverige

1,02 %

Danmark

0,85 %

Finland

0,55 %

 

Finland når dock inte ens upp till FN:s rekommendation om ett bistånd motsvarande 0,7 % av bruttonationalinkomsten. Därför borde lagtinget uppmana Finlands riksdag att ta sitt internationella ansvar och höja biståndsnivån enligt FN:s rekommendationer.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget i enlighet med självstyrelselagen 22 § uppmanar Finlands riksdag att höja det årliga biståndet till FN:s rekommenderade nivå.

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Axel Jonsson

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund