Åtgärdsmotion 13/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 13/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Tuffare ekonomi kräver effektivare förvaltning

 

Landskapets ekonomi står inför stora utmaningar och besparingar behövs. Landskapsförvaltningen är för stor i förhållande till befolkningen. Nya arbetsplatserna i landskapet måste skapas inom det privata näringslivet. För att lyckas med det behövs en genomgripande attitydförändring inom landskapsförvaltningen. Frågor som: ”vem kan göra det här effektivare och rationellare än vi själva?” och ”vilken är den mest ekonomiska lösningen på det här problemet?” måste bli ett naturligt inslag i arbetet med att modernisera landskapsförvaltningen.

Moderniseringen bör leda till att landskapsförvaltningen i större utsträckning blir en upphandlingsenhet där externa krafter, i den mån det är möjligt, tar om själva utförandet. Detta arbete har delvis startat inom trafikavdelningen och nu är det hög tid att implementera omstruktureringen i resten av förvaltningen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående starta ett utvecklingsprojekt som dels tar sikte på att få till stånd en attitydförändring inom förvaltningen till att anlita externa tjänster, dels tar sikte på att omforma landskapsförvaltningen mot rollen som upphandlingsenhet istället för utförarenhet samt,

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att införa så kallade utmanarrätter i enlighet med regeringsprogrammet.

 

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Anders Eriksson

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund