Åtgärdsmotion 13/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 13/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2015-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Senarelägg grundskolans sommarlov


Den egentliga sommaren, med sol och värme, tenderar att infalla allt senare. Då grundskolorna slutar i början av juni är det allt som oftast fortfarande relativt svalt samtidigt som det dröjer flera veckor innan den egentliga turistsäsongen startar.

Då höstterminen inleds i mitten av augusti håller sommaren fortfarande Åland i sitt grepp.

 

För att ge de åländska skoleleverna möjlighet att njuta av sommaren då den är som bäst bör grundskolornas sommarlov flyttas framåt med en till två veckor.

Förutom klimatet finns även andra motiv till att skjuta fram sommarlovet, bl a:

- Under skolornas vårtermin infaller fler helgdagar och lov än under höstterminen

- Semesterperioden på Åland senareläggs, allt färre tar semester i juni

- De åländska skolornas sommarlov sammanfaller bättre med semesterperioden för merparten av medlemsländerna inom den Europeiska unionen.

 

Enligt Ålands grundskolelag omfattar elevernas skolarbete minst 188 dagar per läsår. Av lagen framgår även att ”Arbetsåret börjar i augusti och slutar senast den 8 juni.”

Genom att ändra grundskolelagens 3 kap 15 § ”Elevernas skolarbete” till att ”Arbetsåret börjar i augusti och slutar senast innan midsommar” ges möjlighet till ett flexiblare tidsspann för skolornas sommarlov.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett förslag till ändring av grundskolelagen som möjliggör en senareläggning av grundskolornas sommarlov.

 

Mariehamn den 30 april 2015

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

Anders Eriksson