Åtgärdsmotion 13/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 13/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2020-08-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning

 

 

Motivering

Styrelsen för Ålands pensionsfond bör bestå av personer med specifika kompetenser som är kompatibla i arbetet med att förvalta pensionsfondens tillgångar. Därför är dagens lag ej ändamålsenlig då den stipulerar att vissa grupperingar har garanterade styrelseplatser. Genom att dessutom förstärka pensionsfondens personalstyrka, som idag består av endast en person, kunde pensionsfonden själv förvalta delar av de tillgångar vilka det idag utbetalas provisioner för och som till stor del består av indexfonder. En sådan förstärkning skulle sålunda inte enbart ge en ytterligare personell resurs, men även en utgiftsminskning med tanke på provisionernas totala omfattning. En uppdatering av fondens placeringsstrategi kunde också säkerställa att fondens alla investeringar håller sig inom hållbarhetskriterierna.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att påbörja en revidering av landskapslagen om Ålands pensionsfond samt en omstrukturering av pensionsfondens förvaltning.

 

 

 

Mariehamn den 26 augusti 2020

 

 

 

 

 

John Holmberg