Åtgärdsmotion 14/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

 Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 14/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ta tillvara tillväxten i skogen – uppdatera regionalt skogsprogram för Åland

 

Den åländska skogen utgör en ovärderlig resurs, inte minst för den åländska träförädlingsindustrin. Skogsbruket på Åland har av tradition skötts på ett hållbart sätt som tryggar återväxten av den avverkning som görs. Snarare avverkas det alldeles för lite skog på Åland i förhållande till återväxten. Av en uppskattad återväxt på 400.000 kubikmeter per år avverkas endast hälften, alltså omkring 200.000 kubikmeter. Branschfolk menar att avverkningen borde ligga på 300.000 kubikmeter per år för att få ett effektivt skogsbruk och samtidigt trygga tillgången på virke för industrin.

Dock finns det en stor brist i att landskapet sedan 2006 står utan ett regionalt skogsprogram och därmed saknar ett övergripande styrdokument för det åländska skogsbruket. Med ett regionalt skogsprogram kunde skogsbruket optimeras, inte endast gällande avverkning utan även gallring av plantskog och andra nödvändiga skogsvårdsåtgärder.

Ett uppdaterat skogsprogram för Åland är även påkallat av att EU-kommissionen i september ifjol presenterade en ny skogsstrategi som ska ligga till grund för hållbart skogsbruk inom EU-området.

Landskapsregeringen har låtit utföra en kartläggning av de åländska skogarna med hjälp av flygfotografering och laserskanning. Tillsammans med den landsomfattande riksskogstaxeringen utgör det ett gediget underlag för en bedömning av det åländska skogsbeståndet. Med ett regelrätt skogsprogram som grund kunde hela branschen fokusera på att öka tillväxten och avkastningen inom skogsbruket på ett hållbart, effektivt och ekonomiskt sätt.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att snarast genomföra arbetet med att uppdatera det regionala skogsprogrammet för Åland, så att ett nytt program kan tas i bruk under 2015.

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Brage Eklund

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson