Åtgärdsmotion 15/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 15/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Synliggör Åland i världen – egen landskod för telefon

 

 

Att synliggöra Åland i världen blir allt viktigare för förståelsen för de åländska särförhållandena både bland privata och offentliga aktörer. I takt med att världen blir med globaliserad och digitaliserad minskar betydelsen av fysiska territoriella gränser, samtidigt som de elektroniska gränserna ges en med framträdande roll i vår världsuppfattning.

 

Turismen som global industri har nått rekordnivåer de senaste åren, bristen på kunskap internationellt om självstyrelsen och Åland blir allt mer påtaglig och leder till problem för enskilda ålänningar i sina kontakter med stora globala företag och aktörer. Detta talar för att Åland har allt att vinna på att öka sin synlighet internationellt och således bör komplettera lands- och postkoden AX samt domänen .ax med eget landsnummer för telefon.

 

För att få ett eget prefix bör Åland registreras i Internationella teleunionens avtal E.164. Då det rör sig om en internationell organisation underlydande FN och följaktligen berör förhållandet till främmande makter så bör åtgärder vidtas i samförstånd med behörig finländsk myndighet.

 

Att Färöarna och Grönland redan i dag har egna landsnummer visar att det inte finns några formella hinder på det internationella planet och att införa ett eget landsnummer även för Åland.

 

Ett eget landsnummer vore ett steg framåt för det åländska nationsbygget.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder för registrering och upprättande av ett åländskt landsprefix för telekommunikation.

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Axel Jonsson

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund