Åtgärdsmotion 18/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 18/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Gränslöst Åland – fokus på att ta bort gränshinder

 

Det pågår ett intensivt arbete med att eliminera gränshinder mellan de nordiska länderna. Parlamenten i Norden har haft en särskild debatt i ämnet, så också Ålands lagting. I den debatten kom det upp många goda idéer, men som så många gånger förr har det inte hänt så mycket efter det.

De kartläggningar som gjorts inom ramen för Nordiska rådet visar att det ofta uppstår gränshinder genom att EU-direktiv implementeras på olika sätt i de nordiska medlemsländerna.

Lagframställningar som föreläggs lagtinget ska ta hänsyn till ekonomi och jämställdhet. Vår tro är att Åland skulle vara ett föredöme i Norden om vi även lade till analys av hur lagarna påverkar eller påverkas av gränshinder. Nyttan för ålänningarna och det åländska näringslivet skulle givetvis vara att kunna leva och verka i ett samhälle där de begränsande och konkurrenshämmande gränshindren minimeras.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår undertecknade

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i kommande lagframställningar till lagtinget även göra en konsekvensbedömning av eventuella gränshinder lagförslaget medför.

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund