Åtgärdsmotion 19/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 19/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2014-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Politiskt ombyte – max tre valperioder i lagtinget

 

Forskning visar att de flesta människor mår bra av att byta arbetsuppgifter. Efter ett antal år går mycket på rutin och det kan lätt bli dåligt engagemang och slentrian. Speciellt arbetsuppgifter som kräver kreativitet och nytänkande vinner mycket på att utföras av nya och motiverade personer. Inom politiken borde entreprenörskap och nytänkande värdesättas betydligt mer än vad det gör i dag. Nya människor i nya miljöer tänker ofta utanför boxen på ett positivt sätt.

Förnyelse inom den åländska politiken underlättas inte heller av att det så kallade politiska etablissemanget ofta återväljs vart fjärde år. Möjligheten att som ny kandidat bli invald i lagtinget är liten så länge etablissemanget sitter kvar.

För den som ändå lyckas bli invald speglas den första valperioden av mycket nya idéer, att lära sig lagar, spelregler och den historiska återkopplingen till dagens politik. Under den andra perioden är de flesta på topp, kunskapen finns samtidigt som nytänkande är kvar. Under den tredje fyraårsperioden har många blivit fångar i systemet och en viss mättnad infinner sig.

Sammanfattningsvis kan konstateras att tre fyraårsperioder vore det optimala för politiskt uppdrag i lagtinget. Många politiker skulle må bra av att komma ut i verkligheten i emellanåt. Efter att man varit borta från lagtinget under en valperiod skulle det vara möjligt att kandidera igen.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att undersöka om lagstiftningen kan ändras så att det enbart skulle vara möjligt att sitta i lagtinget högst 12 år sammantaget.

 

 

 

Mariehamn den 17 mars 2014

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund