Åtgärdsmotion 2/2011-2012

Tillhör ärendet: Källskatt
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2012-02-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Källskatt

 

Den åländska arbetskraften räcker många gånger inte till. Problemet är som störst under sommarmånaderna, då bland annat turistföretagen behöver anställa säsongspersonal.

Nuvarande utformning av den s.k. källskatten innebär en skattesats på 35 % för inkomsttagare från utlandet som tillfälligt arbetar på Åland, alltså under högst sex månader. Lagen utgör ett effektivt gränshinder då det medför betydande svårigheter för åländska företag att anställa sin säsongspersonal från Sverige och klingar dessutom principiellt illa med Lissabonfördragets artikel 45 om fri rörlighet för arbetstagare.

Med tanke på att den åländska självstyrelsen ursprungligen utformades för att upprätthålla Åland svenskspråkigt är det självklart att källskatten ska ha en annan utformning för Åland.

I sammanhanget kan slutligen konstateras att ett sådant avtal redan finns mellan Torneå och Haparanda.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omedelbart rikta en begäran till finansministeriet om att nuvarande källskattelag för Ålands del utformas så att den inte försvårar för åländska företagare att anställa rikssvensk arbetskraft.

 

 

Mariehamn den 8 februari 2012

 

 

Axel Jonsson

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund