Åtgärdsmotion 2/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Slopande av körkortsutbildningens andra skede

 

 

För att erhålla ett permanent körkort av klass B, krävs med dagens regelverk att man efter avklarad utbildning, godkänd uppkörning och godkänt teoriprov under två år visar att man har de kunskaper och färdigheter samt den mognad som krävs för att framföra fordon i trafiken genom att köra prickfritt samt genomgå av landskapsregeringen föreskriven tilläggsundervisning (Körkortslagen 38 §).

Tilläggsundervisningen, som i folkmun kallas ”andra skedet” består både av praktisk och teoretisk undervisning. Skillnaden mot den utbildning som genomförs under körkortsutbildningens första skede är att utbildningen inte kan genomföras hemma med hjälp av exempelvis föräldrar som lärare, vilket tvingar den som söker körkort att vända sig till en bilskola, som tar betalt för undervisningen.

En klar majoritet av dem som inleder andra skedet är i 20-års åldern, och många av dem är dessutom studerande med begränsade ekonomiska resurser. Vi menar att den ekonomiska belastning som det innebär för en studerande att genomföra andra skedets utbildning vid en bilskola är oskäligt tung.

Vi anser inte att det är samhällets roll att påföra medborgarna så strikta och detaljerade formkrav för hur en specifik kunskap ska inhämtas, utan snarare genom enkla praktiska eller teoretiska prov kontrollera att rätt kunskaper finns hos föraren.

Förslagsvis kunde detta ske genom en komplettering av teori- och praktikprovet i första skedet och eller genom en andra uppkörning före prövotidens utgång.

 

Vi är dessutom övertygade om att enkla och obyråkratiska regelverk gynnar samhällsutvecklingen överlag och strävar med detta förslag till en kännbar förenkling för den enskilda medborgaren.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget överlämna ett lagförslag där kravet på att genomgå den av landskapsregeringen föreskrivna tilläggsutbildningen i punkt b) 1 mom. 38 § Körkortslagen under prövotiden, slopas.

 

Mariehamn den 9 september 2013

 

 

Axel Jonsson

 

 

Anders Eriksson

 

 

 

 

Brage Eklund