Åtgärdsmotion 2/2013-2014

Tillhör ärendet: Tillväxt- och hållbarhetsfond
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2014-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillväxt- och hållbarhetsfond

 

Det finns ett stort behov av en starkare tillväxt i det åländska samhället.

BNP-utvecklingen i landskapet är allt annat än tillfredsställande. Landskapsregeringens budgetekonomi  har fastnat i ett ständigt underskott samtidigt som landskapsregeringen via flera åtgärder har försämrat finansieringen av kommunal serviceproduktion. Många företag kämpar med lönsamhetsproblem även om ljuspunkter i vissa fall kan skönjas.

     Det finns också ett stort behov av göra Åland till ett hållbart samhälle. Begreppet hållbarhet innefattar en ekonomisk-, social- och miljömässigt hållbar utveckling. Utmaningarna inom dessa områden är stora och kräver ett aktivt arbete för att hitta lösningar.

     PAF torde ha en betydande kassa till sitt förfogande. Landskapsregeringen kan, med utövande av ägarmakten, kontrollera denna kassa. Delar av denna kassa eller minst 30 miljoner euro ska enligt vårt förslag placeras i en lagreglerad fond med målet att skapa arbetsplatser (utanför den offentliga sektorn), tillväxt och hållbarhet i det åländska samhället.

     Landskapsregeringen har så här långt valt att föra betydande medel från PAF rätt in i landskapets budget och har därmed en mer intern inriktning på hur dessa medel ska användas.

     Behovet av tillväxt kopplat till behovet att skapa ett hållbart samhälle är en så stor och långsiktig åtgärd att detta motiverar en fristående fond utanför landskapets budget.

     Då lagstiftningsarbetet för tillväxt- och hållbarhetsfonden utförs så bör utomstående organisationer och expertorgan inom sektorerna ekonomi, social utveckling samt miljö anlitas för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att landskapsregeringen inleder lagstiftningsarbetet med att skapa en tillväxt- och hållbarhetsfond som kapitaliseras med en betydande del eller minst 30 miljoner euro av den kassa som PAF har till sitt förfogande.

 

 

 

Mariehamn den 1 september 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren