Åtgärdsmotion 2/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 2/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl.

2017-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nytt miljösmart privat tonnage i skärgårdstrafiken

 

 

Landskapets fartygsflotta är föråldrad och investeringsbehovet stort. Trots ett kontinuerligt underhåll är trafikstörningar på grund av tekniska problem allt vanligare. Nya säkerhetskrav, tyngre och bredare fordon samt passagerarnas berättigade krav (tex funktionshindrades möjlighet att kunna   nå passagerarsalongen ) gör det allt svårare att upprätthålla en trygg, säker och förutsägbar trafik. Skärgårdstrafiken är livsnerven för både privatpersoner och företagare oberoende i vilken av våra sex skärgårdskommuner man bor. Varje trafikstörning, stor som liten, försvårar vardagspusslet på individnivå och påverkar näringslivet negativt.

Vetskapen om de alltmer tilltagande tekniska problemen och de allt mer rigida säkerhetskraven är ingen ny information. Därför påbörjade den förra landskapsregeringen, under lantrådet Gunells ledning, ett intensivt arbete med framtagande av ritningar för ett nytt fartyg.  Av okänd anledning har lantrådet Sjögren valt att begrava det arbetet.

Nu, då en tredje del av regeringsperioden är avverkad, lyser satsningar i skärgården med sin frånvaro. Oberoende var när och hur de framtida kortruttssatsningarna förverkligas behövs nytt tonnage beställas omgående.

Åland har ett gediget sjöfartskunnande och en stark företagaranda.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående ge det privata näringslivet möjlighet till en totalentreprenad för nybyggnation av ett modernt miljösmart fartyg samt driften av det samma under en tidsperiod om minst 10 år.

 

 

 

 

Mariehamn den 28 mars 2017

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Harry Jansson

 

 

 

 

 

Jörgen Pettersson