Åtgärdsmotion 3/2013-2014

Tillhör ärendet: Lagfäst språkråd
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson m.fl.

2014-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagfäst språkråd

 

 

Syftet med Ålands autonomi definieras i Ålandsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige av år 1921 och det återges i §1 lagtingsordningen för Åland av år 2011: ”Autonomin syftar till att säkerställa och garantera Ålands befolkning bevarandet av det svenska språket, dess kultur och lokala traditioner”

 

     I lantrådet Camilla Gunells landskapsregerings regeringsprogram lovar landskapsregeringen att ”språkrådets uppdrag klargörs och dess ställning i självstyrelsesystemet stärks” (sid. 4).

 

     Självstyrelsepolitiska nämnden i lagtinget har återkommande påtalat behovet av att lagfästa språkrådets status, uppgifter och arbetsmetoder av hänsyn till syftet med Ålands autonomi.

 

     Vi har inte sett några ansatser från landskapsregeringens sida om lagstiftningsåtgärder på detta område. Därför är det nödvändigt med ett parlamentariskt ingripande.

 

Hänvisande till vad vi ovan anfört, föreslår vi med stöd av 28 § lagtingsordningen för Åland

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att utan dröjsmål inleda lagberedning för att lagfästa språkrådet och lämna lagförslag på området till lagtinget.

 

 

Mariehamn den 17 september 2014

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom