Åtgärdsmotion 3/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utvärdering av avloppsregleringen

 

 

Regeringen tog 2004 beslut om att skärpa kraven för behandling av avloppsvatten. Enskilda fastighetsägare har därför åtgärdat sina avlopp för stora pengar och även kommunerna har satsat stort på att bygga ut sina avloppsnät.  Detta har bland annat resulterat i att Lotsbroverket i Mariehamn börjar nå sin kapacitetsgräns. Att reningskapaciteten räcker till i framtiden är en central fråga för hela Åland. Inte bara för de enskilda fastighetsägarna och kommunerna som har det huvudsakliga ansvaret, men även för lagtinget och regeringen som måste tillse att den skärpta lagstiftningen kan förverkligas i praktiken.

Det vore därför viktigt att kartlägga utvecklingen för att på ett effektivt sätt kunna fortsätta omställningen med dagens tillgängliga medel, men även överväga behovet av ytterligare skärpta åtgärder eller ny lagstiftning.

Att utvecklingen fortsätter är synnerligen centralt mot bakgrund av lagtingets målsättning att Åland ska vara ett hållbart samhälle 2051.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att kartlägga de nya avloppsreglernas praktiska efterlevnad och bistår kommunerna för att åstadkomma en gynnsam utbyggnad av avloppsnäten och reningsverken.

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund

Axel Jonsson