Åtgärdsmotion 3/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2018-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Ersättning till drabbade i Paf-ärendet

 

 

 

Ålands penningautomatförening, Paf, fälldes i Ålands tingsrätt för penningtvätt av oaktsamhet. Paf dömdes att betala en samfundsbot på 50.000 euro. Paf dömdes även att betala 165.000 euro till staten för ekonomisk vinning.

Domen har överklagats.

Det är uppenbart att det är flera som har drabbats hårt av ekonomiskt spel, som inte kan ha ansetts uppfylla alla de krav landskapet Åland bör ha beträffande ansvarsfullt spel.

Då Ålands landskapsregering uppenbarligen har brustit i sin kontroll och i sin tillsyn av verksamheten inom Paf bör drabbade ersättas med medel, som kommit landskapet till del som penningautomatmedel.

Om Pafs skuld fastställs i högsta instans och de drabbade inte kan få full ersättning ur de medel, som Paf utdöms att betala, bör Ålands landskapsregering ersätta de drabbade med Paf-medel.

Detta bör ske för att höja förtroendet för Paf och trovärdigheten hos alla, som fått del av Paf-medel.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheterna att ersätta de, som drabbats i detta Paf-ärende.

 

 

 

Mariehamn den 12 mars 2018

 

 

 

 

Stephan Toivonen