Åtgärdsmotion 3/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  3/2018-2019

Vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos

2019-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen

 

 

 

Bildningsförbunden, som organisationsmodell för den fria bildningen, har spelat ut sin roll. Vi har i offentligheten informerats om att den ena förbundets verksamhet kommer att upphöra. Vad gäller det andra förbundet har verksamhet de senaste åren i allt större utsträckning blivit allt mer partipolitisk. 

 

All finansiering av partipolitisk informationsverksamhet bör ske på ett transparent sätt via de anslag som öppet är till för det ändamålet.

 

Det är viktigt att den fria bildningen ges goda verksamhetsförutsättningar framledes och det kan lämpligen ske genom att stärka befintliga övriga organisationer som verkar för fri bildning.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ett förslag till en lag om upphävande av lagen om landskapsbidrag till bildningsförbund eftersom bildningsförbunden spelat ut sin roll som organisationsform.

 

 

 

Mariehamn den 12 mars 2019

 

 

Veronica Thörnroos