Åtgärdsmotion 3/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 3/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2020-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kraftsamling och nya arbetssätt för ett starkare Åland

 

 

Tillsammans har varit ett värdeord för den sittande landskapsregeringen, ett ord som är än mer betydelsefullt i de kristider vi upplever just nu. Ålands landskapsregerings resurser som ska hantera pandemins såväl kort- som långsiktiga effekter är begränsade. I en värld utanför den politiska skulle lagtinget ses som ett stort resurscenter speciellt via sina utskott och ledamöter som besitter en mängd olika kompetenser. I kristider behövs alla tillgängliga resurser och nya arbetssätt. För undertecknad är det givet att lagtingets resurser kunde bistå som stöd i ett pressat läge där det gäller att snabbt klarera lagtolkningar, behörighetsfrågor, social påverkan, stödåtgärder etc. Frågeställningar som kräver snabba svar för att snabbt kunna levereras ut till samhället under tider då partipolitiken måste ses som sekundär. Där formalia och gamla strukturer inte får stå i vägen för nya behövliga arbetssätt och ett smartare utnyttjande av knappa resurser.

Parallellt med detta bör landskapsregeringen omgående tillsätta en dynamisk arbetsgrupp med personer som besitter goda insikter och förslag på hur Ålands konkurrenskraft och ekonomiska hållbarhet kan stärkas för att uppnå vår gemensamma långsiktiga målbild ett starkare Åland.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att under rådande kristider dels skyndsamt inleda ett mer effektivt samarbete med lagtinget där våra gemensamma resurser utnyttjas maximalt, dels tillsätta en arbetsgrupp där externa och opolitiska personer tillsammans arbetar fram idéer och åtgärder för att ta Åland ut ur denna kris starkare än någonsin.

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2020

 

 

John Holmberg