Åtgärdsmotion 4/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom m.fl.

2012-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Extra anslag för kortruttsinvesteringar

 

Inför en samhällsreform för hela Åland är det synnerligen viktigt att kortruttssystemet byggs upp så att det motsvarar ett modernt samhälles krav på kommunikation. Skärgårdstrafikens struktur är otidsenlig med långa färjrutter som medför stora driftskostnader.

 

Mot denna bakgrund är det synnerligen viktigt att planeringen och utbyggnaden av kortrutten i skärgården startar omgående och att finansieringen ordnas för utbyggnaden. Ansvaret för trafiken mellan Åland och Finland är i praktiken delat vilket också bör beaktas i denna fråga.

 

I självstyrelselagen 48 § skrivs följande "På framställning av lagtinget kan extra anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget".

 

Kortruttsinvesteringen är en sådan osedvanligt stor engångsutgift som självstyrelselagen avser och lagtinget bör göra en framställning till Ålandsdelegationen om extra anslag för finansiering av kortruttsutbyggnaden.

 

Innehållet i framställningen kan utgå från landskapsregeringens meddelande nr 3-2010/2011 "Kortrutt 2011" och utformas som ett större infrastrukturprojekt över flera år.

 

Hänvisande till det ovanstående föreslår vi med stöd av 28 § 5 mom. 4 p lagtingsordningen

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att bereda och till lagtinget överlämna en framställning om utverkande av extra anslag för utbyggnad av kortruttssystem i skärgårdstrafiken.

 

 

Mariehamn den 26 mars 2012

 

 

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

Tony Asumaa

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

Viveka Eriksson

Katrin Sjögren