Åtgärdsmotion 4/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2014-09-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Närståendevårdarnas situation

 

En närståendevårdare är en person som tagit över ansvaret för en nära anhörigs vård och omsorg, ofta en partner eller ett barn. Närståendevårdarsystemet blir allt viktigare som kompletterande vårdform till den offentliga sektorn. Närståendevårdarna bär ofta ett stort ansvar och tung omsorgsbörda. Därför är det viktigt att utveckla stödfunktioner för närståendevårdarna, som ofta är i en utsatt situation. De har ett stort behov av både ekonomiskt, praktiskt, psykiskt och informativt stöd. Det är viktigt att närståendevårdaren är medveten om sina rättigheter och att det finns avlastningsformer som är anpassade till de enskilda närvårdarnas livssituation.

     En kartläggning av närståendevårdarnas situation behöver genomföras i landskapet, gärna genom både enkät- och intervjustudier. Ett samarbete mellan ÅSUB och studeranden vid Högskolan på Åland skulle vara logiskt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utföra en kartläggning samt utreda vilket behov av stödåtgärder som krävas.

 

 

 

Mariehamn den 17 september 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson