Åtgärdsmotion 4/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2016-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En åländsk gymnasieexamination

 

 

     Studentexamensproven i Finland tycks år efter år innehålla bristande översättningar till svenska. Det betyder att en åländsk 19-åring i värsta fall riskerar att inte få sin studentmössa av språkskäl, vilket under inga omständigheter kan accepteras.

     Samtidigt har de åländska läroplanerna tillhörande läromedel närmast uteslutande baserats på sina finländska motsvarigheter, främst med motiveringen att de väl överensstämmer med det underlag som ligger till grund för studentexamensproven. Detta trots att den klara merparten av åländska studerande söker sig till Sverige för vidare eftergymnasiala studier där resultaten i studentskrivningarna oftast inte alls beaktas.

     I takt med att läromedlen i allt större grad digitaliseras kan det även finnas flera fördelar med att minska beroendet av finländska läromedel, då det i Sverige redan idag finns helt andra resurser för läromedelsforskning och -utveckling.

     Därutöver kan vi rimligen känna oss trygga med att läromedlen i Sverige även på lång sikt finns att tillgå på svenska, något som känns betydligt mer tveksamt i Finland mot bakgrund av den allmänna språkliga utvecklingen samt de försök som nu införs med att slopa den obligatoriska svenskundervisningen i grundskolan.

     Kan man då hävda att studentexamen är nödvändig för att göra det smidigt för åländska studeranden att söka till finska högskolor- och universitet? Nej, det räcker att studera ålänningarnas status i det svenska antagningssystemet för att konstatera att så inte är fallet. När en elev med ett åländskt studentbetyg ansöker om studieplats på svenska högskolor- och universitet behandlas eleven precis som en elev med ett svenskt gymnasiebetyg enligt överenskommelse mellan Ålands regering och högskoleverket. De åländska betygen från enskilda ämneskurser översätts då helt oberoende av den finska studentexamen. Då detta redan är möjligt med Sverige, kan det knappast vara för mycket begärt att få till stånd en likartad lösning mellan Åland och Finland som trots allt befinner sig inom samma statsgränser.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att utarbeta en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska

 

Mariehamn den 30 september 2016

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

Runar Karlsson

 

 

 

 

Mikael Lindholm

Harry Jansson