Åtgärdsmotion 4/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En analys av utvecklingen av exporten och dess kostnader

 

Ålands BNP har stagnerat det senaste decenniet. Exporten från Åland har stagnerat de senaste åren.

Under många år har Åland haft ett stort underskott i varuhandeln med omvärlden men varuströmmarna har förändrats under de senaste decennierna.

Vi behöver en djupare analys av dessa förändringar och även dessa förändringar i relation till exempelvis förändringarna i Finlands export under samma tidsperiod.

För de åländska exportörerna har vi dessutom olika regler beroende på vart man exporterar.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att låta utföra en analys av exporten till Finland, Sverige respektive övriga världen för olika grupper under de senaste decennierna samt utvecklingen av kostnaderna för exporthanteringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 26 mars 2019

 

 

Stephan Toivonen