Åtgärdsmotion 4/2019-2020

Tillhör ärendet: Ekonomiskt råd
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 4/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2020-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ekonomiskt råd

 

 

Världens ekonomier har satts i gungning så också den åländska. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Förändringen har varit exceptionellt omfattande och hastig. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Ett av de åländska samhällets fördelar i dessa tider är att vi kan agera snabbt och resolut. Vi behöver nyttja all den kreativitet, flexibilitet och kompetens som finns både inom privat och offentlig sektor.

Redan före pandemin var Ålands bnp-utveckling svag. Ett ekonomiskt råd med bred kompetens bör snarast tillsättas. Rådet bör belysa utmaningar och problem men också eventuella möjligheter. Ett helhetsgrepp bör tas kring finanspolitik, ekonomi, näringsliv, turism, matchning på arbetsmarknaden, arbetslöshet och social hållbarhet. Rådet kan med fördel bestå av medlemmar från olika grenar inom näringslivet, kommuner, Åsub, arbetsmarknadsorganisationer samt forskning och utbildning.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att tillsätta ett Ekonomiskt råd med samlad och bred kompetens för att kunna bistå med förslag på åtgärder för att mildra den ekonomiska krisen.

 

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2020

 

 

Katrin Sjögren