Åtgärdsmotion 4/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  4/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2023-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Starta certifierade vindkraftskurser

 

 

Motivering

Den internationella vindkraftsorganisationen Global Wind Organisation (GWO) har tagit fram en standard för grundutbildning – en certifieringsutbildning – som är den gällande standarden för säkerhetsutbildning inom vindkraftsbranschen. Huvudinriktningen i GWO-utbildningen är klättring med rep och kunskap i säkerhetsutrustning. Detta behövs för att man skall kunna evakuera både sig själv och andra från ett vindkraftstorn. Man tränas också i överlevnad i havsmiljö, första hjälpen och brandkunskap. För att upprätthålla certifieringen behöver man gå en fortbildningskurs vartannat år.

 

Det vore helt naturligt att Ålands sjösäkerhetscentrum ges möjlighet att ordna dessa utbildningar på Åland. För att sjösäkerhetscentret ska kunna erbjuda dessa kurser behövs lärare som är ackrediterade i att undervisa enligt standardkraven.

 

Det är ekonomiskt smart att erbjuda grundkursen på Åland. Vi har vindkraftsverksamhet på Åland och möjligheten att gå den återkommande fortbildningskursen här skulle underlätta för våra lokala aktörer. Det finns också en efterfrågan på dessa kurser utanför Åland. Lockar vi hit folk att gå grundkursen är chansen stor att folk återkommer för att ta sin fortbildningskurs. Också med tanke på planerna på storskalig havsbaserad vindkraft vore det självklart att Åland kan erbjuda dessa kurs-paket.

 

Landskapsregeringen planerar att starta vindkraftsteknisk utbildning via Ålands Yrkesgymnasium. En GOW-utbildning skulle ytterligare bidra till att ge ålänningar möjlighet till en karriär inom den internationella vindkraftsbranschen. Om man därtill kan säkra en viss inkomst för Ålands sjösäkerhetscentrum i form av kursavgifter från externa deltagare är det en bonus.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att landskapsregeringen uppdrar till Ålands sjösäkerhetscentrum att inleda förberedelserna för att kunna anordna GWO-kurser.

 

 

Mariehamn den 6 mars 2023

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

Simon Holmström