Åtgärdsmotion 4/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  4/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Wille Valve

2024-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sammankallande av den näringspolitiska aktionsgruppen.

 

 

Motivering

 

I ÅSUBs senaste konjunkturbarometer kan vi notera att ålänningar och företagare pressas av inflation och högre räntekostnader. Situationen är särskilt svår för byggbranschen som ”sticker ut som branschen med de mest negativa utsikterna”. Konjunkturbarometern noterar också att ”fortsatt svag kronkurs hålla tillbaka svenska turisters resande och konsumtion”.

Den relativt höga inflationen och högre räntor präglar mer eller mindre alla sektorer i samhället, hushållen, företagen och den offentliga sektorn. Bedömningen har i år en längre horisont än tidigare och sträcker sig för de flesta nyckeltal fram till och med 2026. Det senaste året har inflationen i konsumentpriserna på Åland nästan helt utgjorts av räntekostnader.

Enligt Företagarna i Finland befinner sig nu de små och medelstora företagen i en svår, rentav rekorddålig, situation (artikel Svenska YLE 19.4.2025) där 19 procent av små och medelstora företag uppges befinna sig i ekonomisk knipa.

 

Då pandemin slog till och Åland fick 14% arbetslöshet visade landskapsregeringen handlingskraft och målmedvetenhet genom att sammankalla aktionsgruppen som bestod av Ålands näringsliv, företagarna på Åland, Visit Åland samt centrala företrädare ifrån alla banker på Åland. Det uttalade målet var då att samla hela Åland runt samma bord och se till att inget företag ska gå i likviditetskonkurs.

Vi motionärer bedömer att Åland snart befinner sig i en liknande situation och ser därför ett behov av att landskapsregeringen omgående sammankallar aktionsgruppen för att diskutera vad aktörerna tillsammans kan göra för Åland.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående sammankalla den näringspolitiska aktionsgruppen.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 25 april 2024

 

 

 

 

Wille Valve

 

 

 

 

Anders Holmberg

 

 

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 

 

 

 

Mika Nordberg