Åtgärdsmotion 5/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 5/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2014-10-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av hemvårdsstöd för barn upp till två år

 

Genom hemvårdsstödet kan familjer få en mjuk övergång mellan familjeliv och barnomsorg/arbete. Det minskar negativ stress i barnfamiljer som naturligtvis gynnar barnen. Ur barnets synvinkel kan hemvårdsstödet ge en möjlighet att knyta an till föräldrarna i lugn och ro och stödet kan med uppdelning mellan föräldrarna ge barnet rik tillgång till båda föräldrar.

 

     Huvudansvar för familj och att vara hemma med barn påverkar yrkeskarriär och löneutveckling på ett negativt sätt. Hemvårdsstödet borde utformas så att ett jämställt uttag uppmuntras.

 

     Föräldraledigheten varar tills det att barnet är ungefär nio månader. Därefter finns möjlighet att söka hemvårdsstöd från hemkommunen. I dagsläget utgör hemvårdsstödet 390 €, enligt lag, med möjlighet till vårdtillägg, syskon- och tvillingstöd. Hemvårdsstödet har varken indexerats eller höjts på många år.

 

     De yngsta barnen har störst behov att vara hemma. De yngsta barnen borde prioriteras. Hemvårdsstödet kunde med fördel vara högst för barn upp till två år. En förhöjning ökar också möjligheterna för ensamförsörjare att kunna vara hemma.

Ur kommunernas synvinkel är dagisplatser för de minsta de mest resurskrävande, både när det gäller utrymmen och personaldimensionering. Kommunerna kommer att kompenseras.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inlämna ett förslag till en ändring av hemvårdsstödslagen så att hemvårdsstödets grunddel höjs från nuvarande 390 € till 500 € per månad för barn upp till två år.

 

 

Mariehamn den 29 oktober 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson