Åtgärdsmotion 5/2014-2015

Tillhör ärendet: Produktion av biogas
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 5/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktion av biogas

 

I takt med att allt mer av Ålands avloppsvatten förs till Lotsbroverket i Mariehamn ökar såväl de kvantitativa som ekonomiska förutsättningarna för att utvinna biogas ur rötslammet. Biogasen kan med fördel användas för bl a produktion av fjärrvärme, el och som drivmedel inom kollektivtrafiken. I dag körs många bussar på biogas, vilket både är ekonomiskt fördelaktigt och miljövänligt. Ett färskt examensarbete vid Högskolan på Åland (serienummer 2014:2) visar även på många fördelar med utökad utvinning av biogas från rötslam. Enligt olika produktionsalternativ för gas och el blir återbetalningstiden för investeringarna mellan 3,5 och 6,5 år.

Åland Centralandelslag (ÅCA) producerar redan i dag biogas från mjölkrestprodukter, vilket visar att framställningen är möjlig och framgångsrik. Att satsa på produktion av biogas bör ingå som en naturlig del i arbetet med ett hållbart Åland.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att bistå Mariehamns stad, övriga kommuner och andra eventuella intressenter med att utveckla biogasanläggningar samt att komma med konkreta förslag på användningsområden för gasen.

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Brage Eklund

Anders Eriksson

 

 

Axel Jonsson