Åtgärdsmotion 5/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 05/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2016-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Grundläggande privatekonomi skolan

 

 

Ungdomars ekonomi blir konsekvent mera ansträngd. Stigande bostadskostnader i kombination med år av uteblivna indexjusteringar i studiestödet bidrar till utvecklingen.  Samtidigt förväntar sig samhället att man ska kunna stå på egna ben, ekonomiskt, den dagen man fyller 18. Trots detta ges ingen eller mycket begränsad ekonomisk träning i högstadiet och gymnasiet.

     Dagens elektroniska värld gör det enkelt att spendera pengar man inte borde spendera på appar, spel och kläder för att nämna några av de tusentals saker man kan köpa med ett klick på nätet. En högskolestuderande med dryga 500 euro totalt i studiemedel kan ha stor nytta av att lära sig att göra en budget och att kontrollera sina utgifter. Vi är mitt inne i en ekonomisk kris, och nästa generation har av allt att döma utmanande tider framför sig.

     Mot den bakgrunden borde vi satsa på att ge nästa generation de verktyg och den kunskap som behövs för att ta hand om sin ekonomi. Åland har chansen att än en gång vara en föregångare i Norden genom att satsa på en ordentlig ekonomiundervisning för alla ungdomar.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att på lämpligt sätt integrera undervisning i privatekonomi i den åländska läroplanen

 

 

Mariehamn den 30 september 2016

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

Lars Häggblom

 

 

Fredrik Fredlund

Runar Karlsson

 

 

 

 

Mikael Lindholm

Harry Jansson