Åtgärdsmotion 5/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 5/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfaranden

 

Rösträtten är en självklar rättighet i en demokrati. Det vill säga att alla som vistas på Åland har rösträtt. Det finns sedan regler för hur man förlorar sin rösträtt på grund av utflyttning.

En skyldighet man har som medborgare är att erlägga skatt på sina inkomster. Då man flyttar från landskapet upphör normalt skyldigheten att erlägga skatt, liksom så småningom rätten att rösta.

Emellertid finns numera även lagstiftning som bibehåller skattskyldigheten då man flyttar från landskapet, exempelvis som pensionär. I de fallen så förlorar man sin hembygdsrätt efter fem år och blir av med rösträtten trots att man fortfarande kan ha kvar skyldigheten att erlägga skatt.

I landskapslagen om hembygdsrättsförfarande stadgas närmare om dessa regler. Nyligen ändrades innehållet så att studerande inte mister sin hembygdsrätt under studietiden.

Personer, som flyttar från Finland bibehåller rösträtten till riksdagen, dvs deras parlament, så länge de bibehåller sitt medborgarskap, dvs i praktiken livet ut.

Personer, som flyttar från Åland mister alltså sin rösträtt till sitt parlament efter fem år.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ett lagförslag som möjliggör att utflyttade som fortfarande är allmänt skattskyldiga på Åland, kan bibehålla sin rösträtt såväl i kommunalvalet som i lagtingsvalet.

 

 

 

Mariehamn den 18 april 2017

 

 

Stephan Toivonen