Åtgärdsmotion 5/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  5/2017-2018

Vtm

Datum

 

Veronica Thörnroos

2018-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ambulanstransporter i skärgården

 

 

Historiskt sett har prehospital sjukvård enbart bestått i transport av patient från punkt A till punkt B. Napoleon Bonapartes chefskirurg var en av de första att anordna en transportkedja för sårade soldater från skadeplats till sjukhus. Den första bilburna ambulansen kom till Stockholm i början på nittonhundra talet. En förhöjd kunskapsnivå om den prehospitala vårdens betydelse i kombination med samhällets krav har lett till att utvecklingen av den prehospitala vården har gått från den enkla transporten till en viktig del av vårdkedjan. Så är också fallet på fasta Åland men tyvärr finns det fortfarande ett antal skärgårdskommuner där det offentliga Ålands ansvar brister. Svårt skadade och sjuka transporteras med vad som råkar finnas tillgängligt såsom mjölkkärror, traktorflak, skåpbilar etc.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående säkerställa att transporten av skadade och sjuka i skärgården sker på ett tryggt och adekvat sätt och i enlighet med gällande regelverk för prehospitala transporter.

 

 

 

Mariehamn den 5 april 2018

 

 

Veronica Thörnroos