Åtgärdsmotion 5/2018-2019

Tillhör ärendet: Ny narkotikapolitik
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 5/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny narkotikapolitik

 

 

Motivering

 

Vår nuvarande narkotikapolitik skapades i slutet av 1900-talet. Den brukar benämnas förbudspolitik.

Dess effekter har inte varit de önskade. Problemen med narkotikan i samhället har inte minskat utan snarare ökat. Detta har bland annat kunnat ses i utvecklingen av narkotikarelaterade dödsfall. De har ökat från ca 140 st år 2000 till 418 st senaste år enligt THL (Institutet för hälsa och välfärd). Även dödsfall pga överdoser har dubblerats under samma tid.

Ålands ”andel” bör rent statistiskt då vara två dödsfall per år, vilket rätt väl stämmer med den lokala polisens informella statistik.  

Några år efter att Finlands narkotikapolitik fastslogs, så har man i Europa och resten av världen steg för steg övergått till en narkotikapolitik, som kallas skadereducerande politik. I många fall med goda resultat.

Vi på Åland har inte helt och hållet egen behörighet på detta komplexa område, men tack vare vår litenhet kunde vi ändå enklare skapa en ny och egen narkotikapolitik.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående tillsätta en kommission för att göra en översyn av narkotikapolitiken och komma med ett förslag till en revidering av denna inom ramen för vår behörighet och att framlägga förslag till ett lagtingsinitiativ till förändringar av rikslagstiftningen.

 

 

 

Mariehamn den 3 april 2019

 

 

Stephan Toivonen