Åtgärdsmotion 6/2011-2012

Tillhör ärendet: Digital portal för upphandling
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 6/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2012-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Digital portal för upphandling

 

Landskapsregeringen gör kontinuerligt såväl stora som små inköp av varor och tjänster. I syfte att säkerställa att alla åländska företag får möjlighet att ge offerter på all upphandling, vilket sannolikt skulle sänka inköpskostnaderna för landskapet, så borde alla planerade inköp kontinuerligt utannonseras på landskapsregeringens hemsida.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi med stöd av 28 § arbetsordningen.

 

att lagtinget beslutar ge landskapsregeringen i uppdrag att införa rutiner så att planerade inköp kontinuerligt utannonseras på landskapsregeringens hemsida.

 

 

Mariehamn den 30 mars 2012

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Axel Jonsson 

 

 

Brage Eklund