Åtgärdsmotion 6/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 6/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2014-10-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hållbarhetskriterier för stöd, bidrag och investeringar

 

 

Landskapsregeringen och lagtinget har antagit en gemensam och långsiktig strategi för en omställning av det åländska samhället. En ambitiös strategi och uttalade målsättningar är inte konkreta åtgärder. Ett tydligt ledarskap är en förutsättning och ett målprogram för landskapsregeringen efterlyses.

 

En åtgärd är att utveckla ett tydligt regelverk så att alla stöd, bidrag och investeringar som landskapsregeringen är delaktiga i, stöder utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det finns en uppsjö av olika bidrag, stöd och investeringar som behöver analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom passar knappast ett system för alla stöd, bidrag och investeringar. Olika stöd, bidrag och investeringar kan ha olika kriterier.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utveckla ett regelverk så att alla stöd, bidrag och investeringar bygger på hållbarhetskriterierna och stöder utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

 

 

 

Mariehamn den 29 oktober 2014

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

Gunnar Jansson