Åtgärdsmotion 6/2014-2015

Tillhör ärendet: Ökad cybersäkerhet
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 6/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ökad cybersäkerhet

 

 

Dagens digitala utveckling medför nya utmaningar för våra samhällen och medborgare. En växande utmaning är cybersäkerheten i takt med att allt mer personlig information läggs ut på nätet i kombination med att flera tjänster digitaliseras. Cybersäkerhet borde därför bli ett medvetet, normalt och neutralt tillvägagångsätt för alla ålänningar. Ämnet bör populariseras så att cybersäkerhet blir förståeligt och så att var och en kan hantera internet och virtuella tjänster på ett säkert sätt. På så sätt kan vi märkbart förbättra nivån på cybersäkerheten. Cyberhotet varier mellan åldersgrupperna. För unga är det värsta cyberhotet ofta oförsiktighet, då man vet hur man borde agera, men ändå gör annorlunda. För äldre användare handlar det främst om okunskap, d.v.s. då man inte vet hur man ska agera rätt. Olika åldersgruppers digitala färdigheter varierar kraftigt. Därför föreslår vi att Åland sätter som sin målsättning att varje medborgare ska kunna använda internet på ett säkert sätt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att utarbeta en strategi för ökad cybersäkerhet innehållande lämpliga utbildningsinsatser

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund

Axel Jonsson