Åtgärdsmotion 6/2015-2016

Tillhör ärendet: Centraleuropeisk tid
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 6/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2016-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Centraleuropeisk tid

 

 

Åland ingår idag i den gruppen av regioner och länder som har östeuropeisk tid (EET). Det skulle av flera orsaker falla sig mycket naturligare att ha centraleuropeisk tid (CET) på Åland. För näringslivet skulle det förenkla kontakterna västerut om Åland hade samma tideräkning. För finansmarknaden skulle detta innebära att man hade samma tid som övriga europeiska börser. Huvuddelen av turistströmmen till Åland kommer från Sverige och detta innebär ett ständigt bekymmer med tidsskillnad. Ålänningar ser till allra största delen på svensk TV vilket innebär att programmen börjar en timme senare på Åland än i Sverige.  Det medför att man får en timme senare kvällsvanor på Åland. Rent geografiskt torde det inte vara något problem att byta till centraleuropeisk tid eftersom det finns områden öster om Åland som har denna tideräkning.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att i samarbete med behörig finländsk myndighet hänföra Åland till den centraleuropeiska tidszonen 

 

 

Mariehamn den 30 september 2016

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund

 

 

Runar Karlsson

 

Veronica Thörnroos

 

 

Harry Jansson

Mikael Lindholm