Åtgärdsmotion 6/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 6/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Revidering av LL om resandeavgift

 

Tack vare skattegränsen har Åland idag en omfattande passagerar- och godstrafik till och från Åland. Denna trafik gynnar Åland på många sätt. Vi är övertygade om att vi som samhälle som helhet vinner på skattegränsen.

 

Rederierna drar naturligtvis nytta av skattegränsen men indirekt även många företag på Åland. Men många företag drabbas dock av skattegränsen, i form av ökad administration och ökade kostader. Detta påverkar även kostnadsnivån i Landskapet.

    

Från politiskt håll talas hela tiden om förenklingar i systemet, men dessa verka tyvärr dröja.

 

Ur rättvisesynpunkt skulle det finnas en möjlighet att, i väntan på de utlovade förenklingarna, kompensera de företagare och privatpersoner, som har olika administrativa kostnader pga skattegränsen tack vare att det finns några företag, som tydligt vinner på skatteundantaget.

 

För att de företag och privatpersoner, som drabbas av skattegränsen, skall kunna ersättas för de merkostnader, som skatteundantaget ger, så kunde LL om resandeavgift revideras så att en liten avgift kunde tas ut för alla passagerare, som passerar en åländsk hamn.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen till lagtinget kommer med ett förslag till en ändring av landskapslagen om resandeavgift.

 

 

 

Mariehamn den 24 april 2017

 

 

Stephan Toivonen