Åtgärdsmotion 6/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 6/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2018-04-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Överföring av skatter/beskattningsrätt från Sverige

 

 

 

Enligt uppgift finns det över än 2000 personer på Åland, som lyfter pen-sioner och andra inkomster från utlandet. Dessa erlägger ofta källskatt i detta land. Antalet personer är hela tiden i växande. De flesta beskattas i Sverige.

Enligt en preliminär uppskattning, som gjordes för några år sedan, rörde det sig då om drygt 60 miljoner i sammanlagda inkomster, varav cirka 20 miljoner i pensionsinkomster.

De flesta av dessa pensionsinkomster beskattas i Sverige med en så kallad SINK-skatt, som vid årsskifter höjdes från 20% till 25%.

Enligt gällande skatteavtal går Åland miste om all skatt. Åland har dock behörighet när det gäller den kommunala beskattningen.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda möjlighe-terna att överta en del av beskattningsrätten/skatterna för vissa personer med inkomster från Sverige.

 

 

 

Mariehamn den 11 april 2018

 

 

Stephan Toivonen