Åtgärdsmotion 7/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 7/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Gunnar Jansson m.fl.

2012-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Reformering av tillsynen över penningspelverksamheten

 

 

 

 

Legalt penningspel förekommer huvudsakligen som penning- och varulotterier, vadhållnings- tippnings- och kasinospel, penningautomater, toto- och bingospel samt gissningstävlingar.

 

Samhällets inställning till penningspel är restriktiv; de får i princip anordnas endast med tillstånd av myndighet, tillstånd ges i begränsad omfattning och med avkastningen av spelverksamheten stöds välgörenhet och annan ideell verksamhet i vårt samhälle.

 

Ålands penningautomatförening PAF är en viktig och framgångsrik anordnare av penningspel. PAF lika som alla andra aktörer förtjänar ett modernt regelverk som förutsebart och uthålligt normerar verksamheten. Detta gäller både villkoren för att anordna penningspel och tillsynen av spel-verksamheten.

 

Medlemskapet i EU och den tekniska utvecklingen under de senaste årtiondena har i grunden förändrat förutsättningarna för penningspelen. Samtidigt är landskapslagstiftningen på området av förhållandevis gammalt datum. I denna åtgärdsmotion föreslår vi därför att sådana åtgärder vidtas som gör det möjligt att hänga med i utvecklingen och trygga en fortsatt seriös verksamhet samt minimera de skadliga följderna av penningspel.

 

Tillsynen av penningspelverksamheten bör vara planmässig, effektiv och långsiktig. Fokus bör ligga på lagenlighetsövervakning i samverkan mellan myndigheter så att optimala synergieffekter uppnås. På sikt kan tillsynsverksamheten byggas ut så att den omfattar andra tillståndspliktiga aktiviteter.

 

 

 

Hänvisande till det ovan anförda föreslår vi med stöd av 28 § 5 mom. 4 p. lagtingsordningen

 

att lagtinget beslutar ge landskapsregeringen i  uppdrag att inleda lagberedning som syftar till en reformering av tillsynen av penningspelverksamheten och förelägga lagtinget förslag till lagstiftning inom respektive spelområde.

 

 

 

Mariehamn den 28 maj 2012

 

 

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Tony Asumaa

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

Katrin Sjögren

Torsten Sundblom