Åtgärdsmotion 7/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 7/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjd avskrivningsprocent för turistsatsningar

 

Turismen på Åland upplever många hotbilder. Konkurrenterna om turisterna är många vilket har börjat ge avtryck på antalet övernattningar såväl som stugor och bäddplatser.

     Jämfört med 2013 minskade antalet övernattningar med nästan tolv procent under högsäsongen. Finländarnas övernattningar minskade med nästan 13 procent, svenskarnas med drygt 14 procent och gäster från övriga länder visar en minskning om knappt fem procent.

     Med en avskrivningsprocent på endast 4 % för företag som lyder under näringslagen är det svårt för de åländska turistföretagarna att få ekonomi i att genomföra nybyggnationer och nödvändiga kvalitetsförbättringar.

     Eftersom Åland ännu inte har det nödvändiga beskattningsinstrumentet, som skulle göra det möjligt för landskapsregeringen att bedriva en småföretagarvänlig skattepolitik, är det främst genom att påverka berörda parter i Helsingfors som man kan komma tillrätta med problemet.

     Detta vore därför även en viktig uppgift för Ålands riksdagsledamot.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att inleda förhandlingar med Finlands regering om att avskrivningsprocenten för turistsatsningar höjs.

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson

Axel Jonsson