Åtgärdsmotion 7/2017-2018

Tillhör ärendet: Tidigarelagd ålderspension
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 7/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2018-06-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tidigarelagd ålderspension

 

 

 

Motivering

 

För att motivera ett aktivare deltagande i de demokratiska processerna har man på många håll olika slag av övergångsarrangemang efter avlutat uppdrag i parlament eller regering. Dessa ”fallskärmar” har på annat håll justerats för att mer överensstämma med det allmänna rättsmedvetandet.

 

För en tid sedan infördes nya regler i form av anpassningsbidrag för lagtingsledamöter på Åland men ingen justering gjordes för de äldre reglerna om tidigarelagd ålderspension.

 

Undertecknad vill att den tidigarelagda ålderspensionen ersätts med ett anpassningsbidrag för samtliga lagtingsledamöter. Detta bidrag kunde tidsbegränsas samt även ta hänsyn till flera inkomstslag.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående göra en översyn av reglerna för tidigarelagd ålderspension och anpassningsbidrag och anpassar dessa bl.a så att de tar hänsyn till fler inkomstslag.

 

 

 

Mariehamn den 12 juni 2018

 

 

Stephan Toivonen