Åtgärdsmotion 7/2018-2019

Tillhör ärendet: Ändring av Plan- och bygglagen
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  7/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson

2019-04-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av Plan- och bygglagen

 

 

På Åland finns de mest attraktivaste tomterna i Mariehamns centrum. Här vill många bo och här har näringslivet en stor potential.

 

Staden politiker har i många år velat exploatera centrum för ett attraktivt och tryggt boende samt ge näringslivet möjlighet till nya verksamheter.

Gång på gång har Plan- och bygglagen satt hinder för utvecklingen i Mariehamns centrum.

På senare tid har det framkommit byggnadsplaner från näringslivet för Mariehamns centrum som totalt skulle uppgå till 100 miljoner. Kapital som näringslivet vill satsa för de tror på Mariehamns centrum och de tror på en hygglig avkastning på satsat kapital.

Om inte signaler ges till näringslivet att de inom en rimlig tid finns möjlighet att bygga i Mariehamns centrum så finns det en uppenbar risk att åtminstone en del av detta kapital satsas utanför Åland.

 

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i brådskande ordning komma med förslag till ändring av Plan- och bygglagen så att stadsfullmäktige kan, om de så önskar, ändra stadsplanen i centrum för att möjliggöra de byggplaner som nu finns för Mariehamns centrum.

 

 

Mariehamn den 8 april 2019

 

 

Runar Karlsson