Åtgärdsmotion 7/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 7/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förvaltningen av Ålands Pensionsfond

 

 

 

Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för dem som omfattas av landskapets pensionssystem samt att utjämna pensionsutgifterna för landskapet.

Landskapets pensionsskuld är 772 miljoner euro medan marknadsvärdet för fonden enligt senaste bokslut (31.12.2018) var 429 614 716 euro, varav ränteinstrumentens andel var 205 557 431 euro. Ränteportföljens avkastning var -2,3% och aktieplaceringarnas avkastning var -11,8 %.

 

Landskapets ekonomiska situation har dramatiskt förändrats på grund av Coronakrisen och måste effektivisera all verksamhet för att sänka kostnader/ öka intäkter. Det är viktigt att pensionsfonden klarar av att finansiera en så stor del av de lagstadgade pensionerna som möjligt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt på ett parlamentariskt sätt effektiviserar förvaltningen av pensionsfonden.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 23 april 2020

 

 

Stephan Toivonen