Åtgärdsmotion 7/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr  7/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Slopande av eget fordonsregister

 

 

Motivering

Det är varken ekonomiskt, funktionellt eller servicemässigt försvarbart att Åland har ett eget fordonsregister. Problemen med eget register skapar merarbete och förhindrar effektivitet där Åland isoleras från närregioner och omvärld. Åland bör därför bli en del av Traficoms (Transport- och kommunikationsverket) registersystem.

 

Exempelvis;

 

- Listning av fordonshistorik

I Traficoms system kan försäkringsbolag enkelt se alla händelser som hänförs till ett registrerat fordon. När ägarbytet skett, om skatten är betald, besiktningar m.m. i en enkel överblicksbild.

 

- Modernisering kring mottagandet av uppgifter

I både Sverige och Finland är hela registret digitaliserat och försäkringsbolaget kan direkt i registret anmäla att giltig trafikförsäkring finns på fordonen.

 

- Tillgång till uppgifter om fordon samt ägarens kontaktuppgifter

Inom bilbranschen idag sker en enorm mängd återkallningar av bilar. Uteslutande samtliga bilmärken kallar tillbaka bilar för att åtgärda och förebygga fel och brister som kan orsaka faror. Vid återkallning av bilar är det av yttersta vikt att snabbt och enkelt kunna kontakta fordonets innehavare och få bilen in till en auktoriserad verkstad för att åtgärda felet. Normalt sköts detta av varje lands importör av de enskilda bilmärkena och man har då tillgång till fordons- och innehavarregister och kan på så sätt snabbt få ut inkallelser. På Åland fungerar ej detta då vårt register inte öppet för andra än Fordonsmyndigheten.

 

- Registreringar samt ägarbyten på fordon

Det är ohållbart både ur miljö- och kundserviceperspektiv att bilhandlarna fortfarande är tvungna att fysiskt besöka Fordonsmyndigheten för att göra registreringar och ägarbyten på fordon. Hos Traficom har ett elektroniskt förfarande redan varit möjligt i många år.

 

- Konkurrenssituationen

Bilbranschen på Åland är i ett sämre konkurrensläge än kollegerna i våra närregioner där all ärendehantering med myndigheten sker digitalt. Branschen kan inte ha en enda euro sämre förutsättningar än konkurrenterna utanför Åland. Bilhandeln är global idag och politiken måste skapa konkurrensneutralitet och undanröja kostnadshöjande hinder för såväl företag som enskild ålänning.

 

Åland skulle ha allt att vinna på att bli en del av Traficom. I deras system finns redan allt som krävs för att lösa ovan listade problemen. Givetvis ska de åländska bilarna även i fortsättningen registreras med de egna åländska registerskyltarna. Däremot undanröjs många tids- och kostnadsdrivande nackdelar som idag försätter Åland i en sämre situation än närregionerna.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att göra ett inriktningsbeslut och i skyndsam ordning utreda och lagstifta om att fordonsregistret hanteras av Traficom.

 

 

Mariehamn den 18 mars 2022

 

 

John Holmberg