Åtgärdsmotion 7/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 7/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2023-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag

 

 

Motivering

I Sveriges riksdag finns det parlamentariska vänskapsgrupper som många ledamöter är engagerade i. Vänskapsgrupper är föreningar och nätverk som drivs av ledamöter. Grupperna fokuserar på frågor om och kontakter med många länder, men även till exempel ett självstyrande område som Åland.

Denna typ av parlamentariskt utbyte är berikande och viktigt ur demokratisynpunkt. Det är naturligt att Åland med beaktande av vår gemensamma historia och vårt gemensamma språk överväger inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget utreder förutsättningarna för inrättande av en vänskapsgrupp med Sveriges riksdag.

 

 

 

Mariehamn den 31 maj 2023

 

 

Anders Eriksson

 

Pernilla Söderlund

 

Gyrid Högman

 

Jessy Eckerman

 

Jonas Eriksson