Åtgärdsmotion 8/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 8/2011-2012

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson 

2012-08-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av lagen om åländsk hembygdsrätt

I betänkandet från den parlamentariska kommittén för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt (ÅU 2009:4) föreslås ”att studier utanför Åland som understiger fem år inte borde räknas med i den tidsperiod som leder till förlust av hembygdsrätten”.

     Under arbetet med att förverkliga förslaget har problem uppdagats. En särskild tillämpning för studerande innebär gränsdragningsproblem och behov av extra administrativa resurser. Landskapsregeringen måste upprätta särskilda rutiner för registrering och kontroller och dra gränser för vilka studier som berättigar till särbehandling. Dessutom kan likabehandlingsproblematik uppstå, t.ex. kan en person förkovra sig på sätt som motsvarar studier.

     I motionen föreslås att alla som flyttar från Åland kan behålla hembygdsrätten upp till åtta år. Därmed undviks kostnadsdrivande och krånglig administration och komplicerade gränsdragningar för de studerande. Samtidigt öppnas möjligheten för alla ålänningar att under en längre tid bo på annan ort utan att förlora hembygdsrätten efter fem år.

     Det är av ett allmänt intresse att unga personer förkovrar sig genom studier eller andra erfarenheter, också utanför landskapet. Möjligheten att behålla sin hembygdsrätt en längre tid är en signal från samhällets sida att återvändande ålänningar är välkomna tillbaks.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta ett förslag till ändring av landskapslagen om åländsk hembygdsrätt så att den som varit stadigvarande bosatt utanför landskapet behåller hembygdsrätten i åtta år.

 

 

 

Mariehamn den 16 augusti 2012

 

 

Viveka Eriksson 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

Gunnar Jansson

 

 

Torsten Sundblom

Tony Asumaa