Åtgärdsmotion 8/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 8/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2014-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ett åländskt register för bekämpningsmedel

 

Kemikalieanvändningen har exploderat på några decennier. Idag används över 100 000 olika kemikalier i vårt moderna samhälle, av dem är 3000 undersökta och 60 förbjudna. En allt starkare folkopinion vill ha svar och besked av politikerna

     Vi har en mycket dålig uppfattning om hur mycket kemikalier som används och som säljs på Åland. En början kunde ett register över bekämpnings- och växtskyddsmedel vara. Vi skulle få en uppfattning över hur mycket som importeras, säljs och används.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att landskapsregeringen vidtar erforderliga åtgärder för att inrätta ett åländskt register över försäljning och användning av bekämpnings- och växtskyddsmedel  

 

 

 

Mariehamn den 31 oktober 2014

 

 

Katrin Sjögren