Åtgärdsmotion 8/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 8/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Medgivande till organdonation i skattedeklarationen

 

 

Genom att donera sina organ kan en människa hjälpa många andra. Undersökningar visar att långt fler människor är villiga att donera sina organ än de som skrivit på ett formellt medgivande. Orsaken att inte fler medger att deras organ kan doneras är troligen att medgivandet upplevs som byråkratiskt och krångligt. Med ett förenklat system för medgivande skulle fler personer donera sina organ och därmed bidra till fortsatt liv för andra.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar regeringen att vidta lämpliga åtgärder för att möjliggöra för privatpersoner att ge samtycke till donation av sina organ genom att kryssa i en särskild kryssruta i den åländska skattedeklarationen.

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson

 

 

Axel Jonsson