Åtgärdsmotion 8/2016-2017

Tillhör ärendet: Destinationsmarknadsföring
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Åtgärdsmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

ÅTGÄRDSMOTION nr 8/2016-201

Lagtingsledamot

Jörgen Pettersson

Datum

 

 

2017-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Destinationsmarknadsföring

 

Trots en extremt händelserik och aktivitetsfylld juli visar färska siffror från Åsub att antalet hotellnätter minskar medan omkringliggande regioner visar ökningar. Det är illavarslande statistik som kräver resoluta åtgärder.

 

Landskapet Ålands destinationsmarknadsförare Visit Åland har efter den uppdagade förskingringen tvingats dra åt och skruva ner marknadsföringen vilket inte bara får effekt i år utan är något hela Åland får lida för många år framöver.

 

Visit Åland finansieras till knappt sjuttio procent över landskapet Ålands budget, resten kommer från medlemsföretag av vilka många skjutit till medel för att den för hela Åland så avgörande marknadsföringen ska kunna fortsätta.

 

Marknadsföring sker långsiktigt och tålmodigt och en kraftig nedskärning riskerar slå hårt mot den framtidsindustri som turismen de facto är. Vi ser alla hur intresset för exempelvis idrottsturism och gastronomi skjuter i höjden.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ett förslag till tilläggsbudget där det upptas medel för att skapa utrymme för Visit Åland att expandera marknadsföringen av Åland som besöksmål.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 04.09.2017

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos                                                        Britt Lundberg

 

 

 

 

Mikael Lindholm                                                            Roger Nordlund                                                             

                                                                                      

 

 

Runar Karlsson                                                               Harry Jansson